Open Site Navigation
  • mirjamnordin

Animatch – för djurens bästa

Idag finns det runt 300 erkända hundraser och utöver det finns det hundratals med andra blandrasvarianter. Avel är inte alltid så lätt och det är mycket att hålla reda på, både för den

som inte avlat tidigare men även den som har avlat mycket. I samband med pandemin har

fler valt att skaffa hund som sällskap, något som tyvärr gjort att det inte finns tillräckligt med

hundar till alla.

Pandemin har lett till mer ohälsosam avel

Samtidigt som bristen på hundar i landet blivit större har smuggelhundarna ökat i antal. Dessa hundar, som man tror är renrasiga och helt friska visar sig efter ett tag vara något helt annat. Tyvärr är det inte bara smuggelhundarna som många gånger är drabbade av fysiska problem, utan även hundar födda i Sverige. Det behövs fler friska hundar. Under pandemin vill många ha en liten hundvalp, något som satt press på uppfödarna. Priset på valpar har ökat vilket lett till att allt fler börjat med uppfödning, vissa bara för att få lite extra cash i fickan. Här kan det börja bli problematiskt, då vissa som avlar inte riktigt har all den kunskap

som krävs för att faktiskt slutföra en säker avelsprocess. Av de 300 renrasiga hundraserna vi har i Sverige tillsammans med alla olika sorters blandraser lider de allra flesta av något hälsoproblem. Problem ligger ofta genetiskt, där vissa raser har fler än andra. Dessa genetiska besvär, som ärvs med från tik och hane till valp, handlar om allt från höftproblem, ögonsjukdomar samt ledproblem som bidrar till värk och smärta hos hunden. Våra hundraser blir allt mer fysiskt ohållbara, något som ofta beror på okunskap.

Vi är dränkta i information men ändå hittar vi inte informationen

Sedan internet kom har vi succesivt fått mer och mer tillgång till fakta och information om precis allt. Allt finns att hitta på internet, men i detta hav av fakta är det svårt att sortera ut vilken information som faktiskt stämmer och vilken som inte gör det. Att få korrekt fakta om hur hälsosam avel går till är jätteviktigt. Vi på Animatch vill underlätta detta, så att alla har möjlighet att hitta säker information om hur en säker avelsprocess går till. Det är hundens hälsa som ska stå i centrum, inget annat.